Disclaimer
De inhoud van de website Geleenzuid.nl is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Auteursrechten
Op de websites rust een auteursrecht van Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis is voor uw eigen rekening en risico. Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, behalve als de schade een gevolg is van opzet door Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.