Het bronnenonderzoek en de speurtocht naar bijzondere foto’s die noodzakelijk waren voor de publicatie van het boek 50 jaar Geleen-Zuid 1960-2010 leverde destijds een schat aan materiaal op.

De auteurs mochten gebruik maken van vele door inwoners van Zuid ter beschikking gestelde foto’s en vonden een schat aan materiaal in de beeldbank en in de archieven van Heemkundevereniging Geleen. Niet vreemd dus dat dit boek met een oplage van 1000 exemplaren in enkele maanden volledig was uitverkocht en thans op de 2e hands boekenmarkt nog maar zelden wordt aangeboden.

Omdat blijkbaar een grote belangstelling voor de historische context van Geleen-Zuid bleef bestaan, besloot de redactie van het Wijkblad in 2015 de reeks te starten Kent u uw Wijk?, waarin steeds in een kort artikel die thema’s aan bod zouden komen die ook in het voornoemde boek waren  uitgediept. Daarnaast kunnen nu in deze reeks ook thema’s worden opgenomen die specifiek betrekking hebben op de  wijk de Kluis, en derhalve niet in het  boek 50 jaar Geleen-Zuid zijn beschreven.

Ieder artikel is steeds voorzien van een uitgebreide bronvermelding, zodat belangstellenden daarmee een leidraad voorhanden hebben om zich verder in een thema te verdiepen.


   
 Deel   1  De eerste bewoners van Geleen-Zuid
 Deel   2  Spaans Neerbeek
 Deel   3  Daalstraat
 Deel   4  Burgemeester Damenpark
 Deel   5  Biesenhof
 Deel   6  Barbara ziekenhuis & medisch centrum
 Deel   7  Kruiskerk
 Deel   8  Huis Sint-Jansgeleen
 Deel   9  Sint-Jansmolen

 Deel 10

 Sint-Janskluis
 Deel 11
 Molukse Evangelische Kerk
 Deel 12
 Ir. Jos Klijnen
 Deel 13 Van Arskerk
 Deel 14 Christus KoningKerk