kopnews

Wereld Alzheimerdag

Op 22 september kunnen bewoners van Zorgcentrum Glana en hun mantelzorgers of bewoners van de wijk deelnemen aan een wandeling, waarmee zij in contact kunnen komen met elkaar en verhalen kunnen delen.

Lees verder:


Het wordt steeds spannender.

De Buurtcamping gaat vrijdag 26 augustus 2022 beginnen. Dus nog 3 weekjes. Dan staat alles klaar waar een enthousiaste groep vrijwilligers nu nog mee bezig is en samen gaan we er voor zorgen dat iedereen op het kampeerterrein aan de Lienaertsstraat een mooie tijd heeft. Het wordt – zeker weten – een gezellige boel.
Lees verder:


Samen met mijn vrouw heb ik afgelopen week besloten om te verhuizen naar een appartement en ons huis in Geleen Zuid te verkopen. Het appartement biedt ons een comfortabeler leven, dat nodig is in verband met aanslagen op onze gezondheid in 2020. Dit betekent dat we vanaf eind september niet meer woonachtig zijn in Geleen Zuid of in de Kluis.

Mijn binding met de wijk was gebaseerd op het feit dat ik er woonde. Deze basis valt nu weg en daarom heb ik besloten het voorzitterschap van het wijkplatform te beëindigen. Alle functies en activiteiten die ik uitvoerde vanuit mijn voorzitterschap zal ik eveneens stopzetten. Hiermee maak ik de weg vrij voor een nieuwe voorzitter.

Aan iedereen die dit leest wil ik vragen na te denken of u iemand kent die het voorzitterschap van mij kan overnemen, of dat zelf wil doen. Alle informatie hieromtrent kan worden uitgewisseld met de secretaris van het Wijkplatform. Als voorzitter heb je korte lijnen met de gemeente op bestuurlijk en ambtelijk niveau en kom je in aanraking met allerlei mogelijke organisaties en processen die van invloed zijn op de wijk.

Geleen-Zuid & de Kluis gaat een zeer boeiende toekomst tegemoet. Na de voltooiing van Zuyderland-Glana komt er nog een vervolg waarbij de oude ziekenhuisvleugels worden vervangen. De revitalisering van Geleen Zuid geeft steeds meer reuring in de wijk en dus ook mogelijkheden. De vernieuwbouw van Glanerbrook en het Burg. Damenpark zal ook haar stempel gaan drukken.

Het wijkplatform is de laatste twee jaren breder opgetuigd met verschillende commissies en werkgroepen, die op verschillende vlakken voor de wijk van betekenis zijn. Financieel is hetwijkplatform op dit moment in een positieve situatie. Communicatiekanalen naar de wijkbewoners worden inmiddels nieuw opgezet, waarbij veel verbetering is te verwachten.

Alle werkzaamheden voor het wijkplatform zijn op basis van vrijwilligheid, het is dus geen betaalde functie. Je krijgt er een groot netwerk voor terug en kunt meedoen aan participatie op vele gebieden. Een basis voor veel voldoening.

Ik bedank iedereen voor het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren kreeg,

Andries Bosma

 Zo, de Dag van de Wijk 2022 is weer voorbij.

Afgelopen zondag, 26 juni 2022, hebben we een heel mooi feest kunnen vieren voor en door onze inwoners. Even was het wat ongemakkelijk, omdat het nogal regende in het begin. Door die regen was er wat minder aanloop dan we hadden gehoopt, maar toen het opklaarde, ging het ineens veel beter en zagen we ook veel blije gezichten en werden veel fijne opmerkingen gemaakt.

Het bestuur van het Wijkplatform wil daarom dan ook de leden van de organisatie van de Dag van de Wijk en het publiek uit Geleen Zuid en De Kluis bedanken voor hun werk en hun aanwezigheid. Samen met de particuliere standhouders en de medewerkers van de professionele organisaties, is het dat mooie feest geworden waar wij zo op hadden gehoopt.

Bijzondere dank aan de muzikanten, die voor de juiste sfeer en entertainment hebben gezorgd. En tenslotte natuurlijk een dankwoord voor de grote en kleine sponsoren van de Dag van de Wijk. Zonder hen hadden we deze dag niet kunnen organiseren en hadden we zeker niet de geslaagde loterij kunnen houden. Nogmaals bedankt daarvoor.

De prijzen die zijn gevallen op lotnummer 34 en 316 zijn nog niet opgehaald. De bezoekers die in het bezit zijn van zo’n winnend lot, kunnen hun prijs alsnog opvragen. Zij kunnen met ons bellen.

U heeft de spreuk: “Luuj make Gelaen-Zuid” vast wel eens ergens zien staan. Met deze mooie Dag van de Wijk hebben wij allemaal samen laten zien dat wij een hele goeie bijdrage daaraan hebben geleverd.

De vóór, tijdens en na de Dag van de Wijk gemaakte op- en aanmerkingen zien we als leermomenten en gaan we die natuurlijk volgend jaar meenemen. We hopen de Dag van de Wijk dan nog leuker te laten zijn. Op naar volgend jaar.


 Op de Dag van de Wijk, die op zondag 26 juni 2022 is gehouden rondom het Plenkhoes, stond ook een stand van de buurtcamping.. Die buurtcamping gaat het Wijkplatform Geleen-zuid & de Kluis, samen met de gemeente Sittard-Geleen, de woningcorporatie ZOwonen, Partners in Welzijn (PIW) en de landelijke Stichting De Buurtcamping houden in het weekend van 26 tot en met 28 augustus 2022. De camping komt op het braakliggende terrein aan de Lienaertsstraat, Landsteinerstraat, Leeuwenhoekstraat en Apolloniastraat.

Er hebben zich best wel veel vrijwilligers gemeld, die ons willen helpen bij de voorbereiding en we kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken. Vele handen maken immers licht werk. De vrijwilligers willen er samen met ons iets moois van maken voor de inwoners van Geleen Zuid en De Kluis. De aandacht is vooral gericht op kinderen, die nog net voordat ze weer naar school moeten een weekendje vakantie willen vieren.

Nu gaan we op zoek naar de kampeerders voor dat weekend en daarom is het nu tijd voor het inschrijven van deelnemers.

Mannen, vrouwen, zonen of dochters uit deze wijk die graag willen kamperen in dat weekend, kunnen zich vanaf nu inschrijven als deelnemer.

In De Zuidkamer in Zuidhof liggen de inschrijfformulieren klaar.

We gaan ook aan de slag met een digitaal inschrijfformulier. Dan kunt u van huis uit aangeven:of u interesse heeft, of u een eigen tent heeft, hoe lang u op de camping wil blijven en met hoeveel gezinsleden u in de tent blijft slapen. Binnenkort komt dat digitale systeem online.

Wij hopen dat zich veel mensen gaan inschrijven. Dan gaan we er voor de kinderen een mooi vakantiefeest van maken. Houdt u Facebook en deze website in  de gaten. Ook kunt u voor informatie terecht op de website van  de landelijke Stichting De Buurtcamping. Dat is op www.debuurtcamping.nl. Dan mist u niks. Als u vragen heeft kunt u op vrijdagmiddag altijd terecht in De Zuidkamer. We helpen u graag.

Happy Camping.


boek

Fotodossier

Startpagina

Ga naar boven