kopnews

Vragenlijst gebruik Burgemeester Damenpark

Sportpark Glanerbrook is meer dan een gebouwencomplex. Samen met het omliggende Burgemeester Damenpark wordt Sportpark Glanerbrook dé plek voor sport en bewegen. Daarom denken we ook na over het toekomstig gebruik en de inrichting van het omliggende park. Samen met verenigingen en omwonenden hebben we een landschapsplan opgesteld. Dat is op 16 december bijna unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Het landschapsplan wordt de komende tijd verder uitgewerkt in een ontwerp. Daarvoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Lees meer


 Naamloos

Het Dagelijks Bestuur van het Wijkplatform kijkt terug op een bewogen jaar. Dit is een moment voor een terugblik en om even stil te staan bij de gebeurtenissen.

Na drie jaar is het weer gelukt om een Dag van de Wijk te organiseren. Nu in nieuwe stijl. De ervaring die wij daarbij hebben opgedaan is nu vastgelegd voor volgende jaren.

Afgelopen jaar was ook het jaar van het megaproject Revitalisering Geleen Zuid. Daarmee wordt langzaamaan zichtbaar wat er gaat gebeuren en hoe de wijk Geleen Zuid er in de toekomst gaat uitzien.

Als wijkplatform zijn we blij mee te mogen praten op alle niveaus van participatie en in de stuurgroep bij de besluitvorming.

Verder is in de wijk Kluis een start gemaakt met de vernieuwbouw van Glanerbrook. Het wijkplatform is ook betrokken bij de voorbereiding en ontwikkeling van die plannen.

In 2022 wil het bestuur van het wijkplatform bouwen aan een nieuwe structuur en wil - om alles in goede banen te leiden – gaan werken met commissies op zoveel mogelijk aandachtsgebied die belangrijk zijn voor de inwoners van de wijken.

Zo kan het wijkplatform daadwerkelijk iets voor de wijkbewoners gaan betekenen en kunnen wij die wijkbewoners (man of vrouw; jong of oud; allochtoon of autochtoon) bij de belangrijke zaken voor de wijken betrekken. Wijkbewoners kunnen dus meehelpen in één van de commissies, zodat we met zijn allen alleen maar sterker worden.

Het wijkplatform hoopt daarmee 2022 sterker in te gaan en daardoor steeds meer voor de wijk te kunnen gaan betekenen.

Corona houdt ons nu nog tegen om meer fysiek te organiseren, maar laten we hopen dat de pandemie snel bestreden kan worden en dat we in de loop van 2022 weer normaal kunnen functioneren.

Blijf vooral gezond!


Hallo,

Het dagelijks bestuur van het Wijkplatform Geleen-zuid & de Kluis wil graag meer inwoners betrekken bij projecten in de wijken. Dit met de bedoeling als WPF meer slagkracht te krijgen en daardoor meer voor Geleen Zuid en De Kluis te kunnen betekenen.

Daarom is het dagelijks bestuur op zoek naar vrijwilligers die - samen met de huidige deelnemers - het WPF willen gaan dragen. Het dagelijks bestuur wil dat doen door het vormen van een aantal commissies (4-6 commissies). Die commissies krijgen dan een bepaalde taak binnen de naam van de commissie. Allemaal hebben zij tot doel de leefbaarheid binnen de wijken te vergroten.

De huidige deelnemers van het WPF én inwoners die interesse hebben, krijgen op die manier de mogelijkheid om aan een commissie deel te nemen vanuit zijn/haar interessesfeer. Het WPF kan de expertise van de deelnemers op de juiste plaats inzetten.

In de bijlage kunt u lezen welke commissies worden gevormd en wat de taken van die commissies zijn.

Als u interesse heeft om deel te nemen in een van de commissies, kunt u het antwoordformulier ingevuld terug sturen. De manier waarop u dat kunt doen, staat in de notitie.

Iedereen is vrij te reageren en dus hoopt het dagelijks bestuur veel aanmeldingen tegemoet te kunnen zien.


Zwerfvuil

Hallo buurtgenoten, zoals jullie wel gemerkt hebben, is Samen voor een Schone Wijk de hele coronatijd gewoon doorgegaan met ons maandelijkse prikrondje. En onze groep is flink gegroeid. Wij zijn nu al met 7 vaste prikkers! Wil je ook met zo’n leuke groep meedoen, je bent van harte welkom.

Samen prikken we voor een schone wijk.

 

Uit diverse meldingen en verkeersmetingen is gebleken dat de snelheid op de Van Akenstraat te hoog is. Om de verkeersveiligheid te vergroten worden snelheidsremmende maatregelen genomen.
Lees verder in de bewonersbrief:boek

Fotodossier

Startpagina

Ga naar boven