Uit diverse meldingen en verkeersmetingen is gebleken dat de snelheid op de Van Akenstraat te hoog is. Om de verkeersveiligheid te vergroten worden snelheidsremmende maatregelen genomen.
Lees verder in de bewonersbrief: