A.s. zaterdag (21 september 2019) is het World Clean Up day en op deze dag worden wereldwijd activiteiten ondernomen om de vervuiling in/van de leefomgeving te verminderen.

Het Wijkplatform ondersteunt altijd acties tot verbetering van de leefomgeving in onze wijk en daarom willen wij op de 21e graag een actieve bijdrage hieraan geven. Dit doen we door a.s. zaterdag gedurende 1 of 1 ½ uur met de leden van het WPF die willen meelopen door de straten in onze wijk. Dan gaan we het zwerfvuil oprapen / prikken en in zakken verzamelen. We beginnen zaterdag om half 10 vanuit het Wiekhoes ( achterzijde Plenkhoes)
Loopt U ook mee ?

 FB IMG 1568580658936