Om het terrein geschikt te maken voor de nieuwe bebouwing dient het terrein bouwrijp gemaakt te
worden. In verband hiermee starten in week 8 (vanaf maandag 18-2-2019) rooiwerkzaamheden.
Dit gebeurt conform de kapvergunning die de gemeente heeft verleend.
Nadat de nieuwbouw is gerealiseerd worden volgens het ingediende en door de gemeente
goedgekeurde beplantingsplan, nieuwe bomen aangeplant.
Er wordt alles aan gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Aan- en afrijden van het
kapafval gebeurt via de Spaubeeklaan, om de buurt zoveel mogelijk te ontlasten. Er komt ook een
tijdelijke alternatieve parkeerplaats voor medewerkers en bezoekers, het vrachtverkeer van deze
werkzaamheden zullen via de Lienaertsstraat verlopen en zouden tot en met week 13 kunnen duren.
Bij vragen hierover kan men contact opnemen met de receptie van Zuyderland Glana
Tel. 046-4783344.

Glana