Op 20 oktober organiseren gemeente Sittard-Geleen en Burgerkracht De Pijler een netwerkbijeenkomst met partners die staan voor bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Het doel is om de samenwerkingtussen de verschillende maatschappelijke partners in Sittard-Geleen nóg meer te versterken. Er zijnveel en mooie initiatieven. Hoe kunnen we elkaar juist nu beter vinden en ons samen sterk maken voorbestaanszekerheid en kansengelijkheid van onze inwoners!
Lees verder: