Samen met mijn vrouw heb ik afgelopen week besloten om te verhuizen naar een appartement en ons huis in Geleen Zuid te verkopen. Het appartement biedt ons een comfortabeler leven, dat nodig is in verband met aanslagen op onze gezondheid in 2020. Dit betekent dat we vanaf eind september niet meer woonachtig zijn in Geleen Zuid of in de Kluis.

Mijn binding met de wijk was gebaseerd op het feit dat ik er woonde. Deze basis valt nu weg en daarom heb ik besloten het voorzitterschap van het wijkplatform te beƫindigen. Alle functies en activiteiten die ik uitvoerde vanuit mijn voorzitterschap zal ik eveneens stopzetten. Hiermee maak ik de weg vrij voor een nieuwe voorzitter.

Aan iedereen die dit leest wil ik vragen na te denken of u iemand kent die het voorzitterschap van mij kan overnemen, of dat zelf wil doen. Alle informatie hieromtrent kan worden uitgewisseld met de secretaris van het Wijkplatform. Als voorzitter heb je korte lijnen met de gemeente op bestuurlijk en ambtelijk niveau en kom je in aanraking met allerlei mogelijke organisaties en processen die van invloed zijn op de wijk.

Geleen-Zuid & de Kluis gaat een zeer boeiende toekomst tegemoet. Na de voltooiing van Zuyderland-Glana komt er nog een vervolg waarbij de oude ziekenhuisvleugels worden vervangen. De revitalisering van Geleen Zuid geeft steeds meer reuring in de wijk en dus ook mogelijkheden. De vernieuwbouw van Glanerbrook en het Burg. Damenpark zal ook haar stempel gaan drukken.

Het wijkplatform is de laatste twee jaren breder opgetuigd met verschillende commissies en werkgroepen, die op verschillende vlakken voor de wijk van betekenis zijn. Financieel is hetwijkplatform op dit moment in een positieve situatie. Communicatiekanalen naar de wijkbewoners worden inmiddels nieuw opgezet, waarbij veel verbetering is te verwachten.

Alle werkzaamheden voor het wijkplatform zijn op basis van vrijwilligheid, het is dus geen betaalde functie. Je krijgt er een groot netwerk voor terug en kunt meedoen aan participatie op vele gebieden. Een basis voor veel voldoening.

Ik bedank iedereen voor het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren kreeg,

Andries Bosma