Hallo,

Eind vorig jaar (2021) heeft het dagelijks bestuur van het Wijkplatform Geleen-zuid & de Kluis een oproep gedaan aan de inwoners van de wijken om zich aan te melden voor een van de commissies waarmee het WPF wil gaan werken. Die commissies zijn:

* de Redactiecommissie voor het wijkblad

* de Commissie Leefbaarheid

* de Communicatiegroep

* de Hoogbouwcommissie;

* de Commissie Dag van de Wijk

* en de Commissie Jeugd (deze start in een latere fase)

Het dagelijks bestuur heeft de oproep geplaatst, omdat men graag meer inwoners wil betrekken bij de vele projecten in onze wijken. Door de commissies in het leven te roepen hoopt het WPF meer slagkracht te krijgen en hoopt het tevens daardoor ook méér voor Geleen-Zuid en De Kluis te kunnen betekenen.

Het dagelijks bestuur is blij dat het nu kan melden dat zich inmiddels zoveel vrijwilligers hebben aangemeld dat alle commissies nu bemand zijn.

De commissies hebben een bepaalde taak binnen de naam van de commissie, maar allemaal hebben zij tot doel de leefbaarheid binnen de wijken te vergroten. Meerdere commissies zijn al aan de slag gegaan met hun werk en het dagelijks bestuur heeft het volste vertrouwen dat de opzet slaagt.

Maar, mocht u zich toch nog willen aanmelden voor één van de commissies, dan kan dat natuurlijk toch nog. Dan kunt u het beste even op een vrijdagmiddag een bezoekje brengen aan de Zuidkamer in Zuidhof. Daar helpt men u heel graag verder.