kopnews

 Zo, de Dag van de Wijk 2022 is weer voorbij.

Afgelopen zondag, 26 juni 2022, hebben we een heel mooi feest kunnen vieren voor en door onze inwoners. Even was het wat ongemakkelijk, omdat het nogal regende in het begin. Door die regen was er wat minder aanloop dan we hadden gehoopt, maar toen het opklaarde, ging het ineens veel beter en zagen we ook veel blije gezichten en werden veel fijne opmerkingen gemaakt.

Het bestuur van het Wijkplatform wil daarom dan ook de leden van de organisatie van de Dag van de Wijk en het publiek uit Geleen Zuid en De Kluis bedanken voor hun werk en hun aanwezigheid. Samen met de particuliere standhouders en de medewerkers van de professionele organisaties, is het dat mooie feest geworden waar wij zo op hadden gehoopt.

Bijzondere dank aan de muzikanten, die voor de juiste sfeer en entertainment hebben gezorgd. En tenslotte natuurlijk een dankwoord voor de grote en kleine sponsoren van de Dag van de Wijk. Zonder hen hadden we deze dag niet kunnen organiseren en hadden we zeker niet de geslaagde loterij kunnen houden. Nogmaals bedankt daarvoor.

De prijzen die zijn gevallen op lotnummer 34 en 316 zijn nog niet opgehaald. De bezoekers die in het bezit zijn van zo’n winnend lot, kunnen hun prijs alsnog opvragen. Zij kunnen met ons bellen.

U heeft de spreuk: “Luuj make Gelaen-Zuid” vast wel eens ergens zien staan. Met deze mooie Dag van de Wijk hebben wij allemaal samen laten zien dat wij een hele goeie bijdrage daaraan hebben geleverd.

De vóór, tijdens en na de Dag van de Wijk gemaakte op- en aanmerkingen zien we als leermomenten en gaan we die natuurlijk volgend jaar meenemen. We hopen de Dag van de Wijk dan nog leuker te laten zijn. Op naar volgend jaar.


 Op de Dag van de Wijk, die op zondag 26 juni 2022 is gehouden rondom het Plenkhoes, stond ook een stand van de buurtcamping.. Die buurtcamping gaat het Wijkplatform Geleen-zuid & de Kluis, samen met de gemeente Sittard-Geleen, de woningcorporatie ZOwonen, Partners in Welzijn (PIW) en de landelijke Stichting De Buurtcamping houden in het weekend van 26 tot en met 28 augustus 2022. De camping komt op het braakliggende terrein aan de Lienaertsstraat, Landsteinerstraat, Leeuwenhoekstraat en Apolloniastraat.

Er hebben zich best wel veel vrijwilligers gemeld, die ons willen helpen bij de voorbereiding en we kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken. Vele handen maken immers licht werk. De vrijwilligers willen er samen met ons iets moois van maken voor de inwoners van Geleen Zuid en De Kluis. De aandacht is vooral gericht op kinderen, die nog net voordat ze weer naar school moeten een weekendje vakantie willen vieren.

Nu gaan we op zoek naar de kampeerders voor dat weekend en daarom is het nu tijd voor het inschrijven van deelnemers.

Mannen, vrouwen, zonen of dochters uit deze wijk die graag willen kamperen in dat weekend, kunnen zich vanaf nu inschrijven als deelnemer.

In De Zuidkamer in Zuidhof liggen de inschrijfformulieren klaar.

We gaan ook aan de slag met een digitaal inschrijfformulier. Dan kunt u van huis uit aangeven:of u interesse heeft, of u een eigen tent heeft, hoe lang u op de camping wil blijven en met hoeveel gezinsleden u in de tent blijft slapen. Binnenkort komt dat digitale systeem online.

Wij hopen dat zich veel mensen gaan inschrijven. Dan gaan we er voor de kinderen een mooi vakantiefeest van maken. Houdt u Facebook en deze website in  de gaten. Ook kunt u voor informatie terecht op de website van  de landelijke Stichting De Buurtcamping. Dat is op www.debuurtcamping.nl. Dan mist u niks. Als u vragen heeft kunt u op vrijdagmiddag altijd terecht in De Zuidkamer. We helpen u graag.

Happy Camping.

Doet u ook mee?

Onze gemeente doet elke twee jaar mee aan de landelijke peiling 'Waar staat je gemeente'. Met de resultaten van deze peiling kunnen we ons vergelijken met andere gemeenten. Maar belangrijker nog, we gaan binnen onze gemeente aan de slag met de resultaten: Gericht per wijk of stadsdeel en samen met u als inwoner, ondernemer of organisatie.

De vragenlijst is opgebouwd uit vier hoofdthema’s:
Woon- en leefklimaat (gaat in op de betrokkenheid bij en inzet voor de buurt en op samenwerking / partnerschap met de gemeente)
Relatie inwoner-gemeente (besteedt aandacht aan de netwerksamenleving en de veranderende rol van inwoner en overheid)
Gemeentelijke dienstverlening (gaat over de dienstverlening van de gemeente)
Zorg en welzijn (gaat in op de decentralisatie en de maatschappelijke veerkracht zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg).

Hoe meer mensen de peiling invullen, hoe evenwichtiger het beeld. Doet u ook mee?

Hoe kan ik meedoen?

Hallo,

Eind vorig jaar (2021) heeft het dagelijks bestuur van het Wijkplatform Geleen-zuid & de Kluis een oproep gedaan aan de inwoners van de wijken om zich aan te melden voor een van de commissies waarmee het WPF wil gaan werken. Die commissies zijn:

* de Redactiecommissie voor het wijkblad

* de Commissie Leefbaarheid

* de Communicatiegroep

* de Hoogbouwcommissie;

* de Commissie Dag van de Wijk

* en de Commissie Jeugd (deze start in een latere fase)

Het dagelijks bestuur heeft de oproep geplaatst, omdat men graag meer inwoners wil betrekken bij de vele projecten in onze wijken. Door de commissies in het leven te roepen hoopt het WPF meer slagkracht te krijgen en hoopt het tevens daardoor ook méér voor Geleen-Zuid en De Kluis te kunnen betekenen.

Het dagelijks bestuur is blij dat het nu kan melden dat zich inmiddels zoveel vrijwilligers hebben aangemeld dat alle commissies nu bemand zijn.

De commissies hebben een bepaalde taak binnen de naam van de commissie, maar allemaal hebben zij tot doel de leefbaarheid binnen de wijken te vergroten. Meerdere commissies zijn al aan de slag gegaan met hun werk en het dagelijks bestuur heeft het volste vertrouwen dat de opzet slaagt.

Maar, mocht u zich toch nog willen aanmelden voor één van de commissies, dan kan dat natuurlijk toch nog. Dan kunt u het beste even op een vrijdagmiddag een bezoekje brengen aan de Zuidkamer in Zuidhof. Daar helpt men u heel graag verder.


Buurtcamping3

boek

Fotodossier

Startpagina

Ga naar boven